Kezdőlap Szerelési útmutatók


Szerelési útmutatók

Ereszcsatorna rendszer szerelése

Image

 

Nyílás áthidalások készítése

Áthidalások „U” zsaluelemekkel

Image Az YTONG „U” zsaluelemek beépítésének néhány fontos szabálya a következő:
A zsaluelemekkel készített hőszigetelt áthidaló gerendák legkisebb felfekvési hossza 20-20 cm. A felfekvési felületek alá lehetőleg egész elem kerüljön, de legalább az áthidaló felfekvési felülete alatti sorban, a felfekvési hosszba ne essen függőleges fuga. Betartva a legkisebb megengedett kötés szabályát, a felfekvés alatti elem hossza legalább 20 +12,5 =32,5 cm legyen. Az áthidaló teherhordó vasbeton magjához szükséges betonacél armatúrát és betonminőséget minden esetben meg kell tervezni, melyhez segítséget nyújtanak a „Statika kiadvány” táblázatai.

Image Az „U” elemek belső felületét – a betonmag és a pórusbeton kéreg jó együttdolgozásának biztosítása érdekében – gondosan portalanítani és betonozás előtt nedvesíteni kell. Földnedves konzisztenciájú betonkeverék az „U” elemek kibetonozásához nem használható, leginkább megfelelő a képlékeny konzisztencia, kellően gondos tömörítés mellett.

Az áthidalók készíthetők helyszíni előregyártással, méretezett emelőhorgokkal a terepszinten, illetve összeállíthatók a beépítés helyén is, egyszerű alátámasztó állvány alkalmazásával. A 150 kg-nál nehezebb előre elkészített áthidalókat minden esetben alátámasztó ducolatra (stolicára) kell beemelni, hogy a felfekvésekre felhordott friss habarcs ne nyomódjon ki. Végleges helyén készített áthidaló alátámasztó állványa akkor bontható el, ha a vasbeton mag biztonsággal elérte már tervezett végleges szilárdságának legalább 60 %-át.
Az „U” elemeket egymáshoz mindkét esetben habarcsolással kell csatlakoztatni. Ez megakadályozza a cementlé kicsorgását a friss betonból. Homlokzati falaknál előnyös kőzetgyapot kiegészítő betét hőszigetelés alkalmazása. A zsalu elemek oldalát betonozás előtt célszerűen drótozással be kell kötni vagy meg kell támasztani.

Áthidalások Ptá teherhordó áthidalóval


A vasalt YTONG áthidalókat a felfekvési helyeken YTONG vékonyágyazatú habarcsba vagy hagyományos cementhabarcsba (Hf 25, Hf 50) kell ültetni. Fokozottan ellenőrizni szükséges az áthidalók vízszintes beállítását, hogy a későbbi felfalazás szakszerűen elvégezhető legyen. A minimális felfekvési hosszakat feltétlenül be kell tartani, melyek 1,5 m-ig legalább 20 cm, ennél nagyobb fesztáv esetében legalább 25 cm legyenek. Mielőtt a nyomott öv ráfalazása elkezdődne, az áthidalót és környezetét, vízszintes és álló fugákat a piszoktól, portól és laza, leváló részektől meg kell tisztítani. A felület előkészítésének legcélszerűbb módja a kefével való leseprés. Az áthidalókat felfalazás előtt – a teljes falazat megszilárdulási idejére – alá kell támasztani, mivel a végleges teherbírásukat a felső nyomott öv megszilárdulása, kellő nyíró együttdolgozása útján érik el!

Az YTONG falazatot nagy pontossággal kell a vasalt áthidalóra falazni. A vízszintes és függőleges fugák vékonyágyazatú habarccsal teljes felületen 100%-ban kitöltendők. Ez érvényes az egymás mellett fekvő áthidalók közötti fugára is. Az YTONG vékonyágyazó habarcs megengedett vastagsága 3 mm. Az YTONG hőszigetelő falazóhabarcs elkalmazása esetén a fugavastagság 5 mm legyen.
A nútféderes falazóelemek áthidaló felett nem alkalmazhatók illetve a végüket simára le kell vágni és a függőleges fugát tömören habarcsolni szükséges.

Image

Pmá magas áthidaló

A Pmá áthidalók az YTONG falazóelemek szélességi méreteihez igazodnak, beépítésük gyors és egyszerű. Nem igényel föléfalazást, illetve alátámasztást. Felfekvésük alatt habarcságy terítés szükséges. A Pmá áthidalók azonnal terhelhető szerkezetek. Beépítésük az előregyártott elemek elhelyezési szabályinak és a statikus előírásinak megfelelően történjen.
Az elemek minimális felfekvési hossza:
- 1,5 m fesztávig 20 cm,
- 1,5 m fesztáv felett 25 cm.
Felületképzése az YTONG szerkezeteknél alkalmazottak szerint lehet.

Image

 

Teherhordó főfalak építése

A fogadószerkezet ellenőrzése
Annak érdekében, hogy az YTONG építőelemek nagy méretpontosságából adódó előnyöket maradéktalanul kihasználhassuk, célszerű kellő figyelmet szentelni a fogadószerkezetek (alapsáv, alaplemez, lábazati fal) méretpontosságának, geometriájának ellenőrzésére. Legfontosabb a magassági szint pontos ellenőrzése és beállítása. Nem kell vastag habarcságyat biztosítani az elemek jó felfekvéséhez, ha a fogadófelület pontatlansága kb. 5 mm-en belüli.

Image

Kitűzés
Kitűzéskor a kezdősor magassági beállításán túl a sarkok és nyílástengelyek beállításával rögzíthető legpontosabban a megkívánt geometria.
Magassági értelemben az induló szinteket minden esetben gondosan rögzített helyi magassági alapponthoz viszonyítva kell felvenni. (mm pontosság)

Falazás, falazóhabarcs
Az építés folyamata az YTONG építőelemek beépítésekor nem tér el jelentősen a megszokott egyéb falazott szerkezetek építésétől. Néhány – az alapanyag tulajdonságaiból következő – technológiai szabályt betartva az YTONG elemekkel való építés sok tekintetben egyszerűbb és gazdaságosabb, mint az egyéb technológiák.

Az YTONG építési rendszernél alkalmazott három falazási technológia a következő:

1. Vékonyfugás falazás
Fugavastagság: 2-3 mm
Javasolt felhasználási kör: Kiemelt teherbírási igény, rövid építési idejű vázkitöltés; illetve vakolatlanul maradó (festett) falfelületek kialakítása esetén. Csak nútféderes elemekkel alkalmazható.
A bedolgozás eszközei:
- YTONG habarcsterítő kanál
- YTONG habarcsterítő szánkó

2. Hőszigetelő falazóhabarcsos eljárás
Fugavastagság: 5,0 mm
Javasolt felhasználási kör: Minden falazott szerkezethez.
A bedolgozás eszközei:
- YTONG habarcsterítő kanál
- YTONG habarcsterítő szánkó

3. Hagyományos eljárás
Fugavastagság: 10 mm, Hf 10, Hf 25 falazóhabarcs
Javasolt felhasználási kör: Egyszerű épületek, házilagos kivitelezés
A bedolgozás eszközei:
- kőműveskanál

Image

A falazás megkezdése
A kezdősor lerakásához egy viszonylag sűrű, cement-, vagy erősen javított mészhabarcs használható. Magához a falazáshoz az egyik leginkább bevált falazóhabarcs az YTONG hőszigetelő falazóhabarcs. Ennek hővezetési tényezője gyakorlatilag megegyezik a falazóelemek hővezetési tényezőjével, így az elkészült fal hőtechnikailag teljesen homogénnek tekinthető. Ez az előkevert, zsákos kiszerelésű falazóhabarcs természetesen ugyancsak használható a kezdősor lerakásakor is. Célszerű az kezdősort vízszintesre igazítani, mert az elemek nagy méretpontossága (magassági értelemben ±1 mm a mérettűrés) nehezen teszi lehetővé, hogy a kezdő hibát a falazás folyamán a sorokban korrigáljuk. Ha nagy a fogadószerkezet hibája és az indokoltnál vastagabb (> 2,5 cm) kiegyenlítő habarcsot kellene alkalmazni, használjuk ki az YTONG falazóelemek kedvező alakíthatóságát. A falazóelemeket a fogadószerkezethez igazítva vágjuk le, így azonos vastagságú habarcsréteget kell a kezdősor alá tennünk, míg az indítósor felső síkja vízszintes lesz.

A másik technológia az YTONG rendszerében az ún. vékonyfugás falazásmód. Ennél a technológiánál a vízszintes fuga vastagság nem haladhatja meg a 3,0 mm-t, az alkalmazott falazóhabarcs erre a célra kifejlesztett zsákos, előkevert, vékonyágyazatú habarcs. A technológia csak a nútféderes válaszfalelemekkel ill. nútféderes megfogóhornyos falazóelemekkel alkalmazható.
A falazás technológiája abban különbözik az eddig megszokottaktól, hogy itt még nagyobb jelentősége van a kezdősor pontos lerakásának és a falazás közbeni szintbeli és síkbeli ellenőrzésnek, mert a vékony vízszintes fugák miatt a sorok felületi fogassága nem engedhető meg. Ezeknek a fogasságoknak az összecsiszolása a technológia részét képezi. A habarcsot fogas terítőkanál vagy habarcsterítő szánkó segítségével húzzuk – a szükséges csiszolás és portalanítás után – az elemek vízszintes felületére. Vékonyfugás falazásnál a szorosan illesztett nútféderes álló hézagokat nem kell kitölteni habarccsal, csak a vágott elemeknél illetve a falsarkoknál, falcsatlakozásoknál. A vékony fugák alkalmazásával jelentősen lecsökken a falazatba bevitt építési nedvesség és emiatt megnövekedhet a falazat teherbírása. Az YTONG vékonyfugás falazásmód alkalmazása látszó, vakolat nélküli felületek kialakításakor különösen előnyös.

Az YTONG előkevert falazóhabarcsai kis mennyiségű olyan vízmegtartó adalékot tartalmaznak, amely nem engedi, hogy a pórusbeton – normál beépítési körülmények között – elszívja a vizet a habarcsból. Így a falazási munka kevésbé válik időjárásfüggővé. Azáltal, hogy a száraz keverékhez csak vizet kell adagolni és az anyag gyakorlatilag veszteség nélkül felhasználható, az előkevert YTONG falazóhabarcsok alkalmazásával a munka takarékosabbá és gyorsabbá válik. Előkevert habarcs hiányában az YTONG falszerkezetek építhetők javított mészhabarcs felhasználásával is. Ez esetben azonban ügyelni kell arra, hogy a falazóhabarcs szilárdsága ne haladja meg az alkalmazott falazóelem szilárdságának másfélszeresét.
A falazást – mint a nedves technológiák bármelyikét – téliesítő intézkedés nélkül +5 C°-ig lehet végezni.
Az YTONG falazóhabarcsai – a benne lévő vegyi adalékszerek miatt – egyéb téliesítő adalékszerekkel nem keverhetők. Ezért, ha a körülmények nem teszik lehetővé a megfelelő hőmérséklet biztosítását, át kell térni a hagyományos falazóhabarcsok (Hf 10, Hf 25) valamelyikének alkalmazására. Ezek a habarcsok a technológiai előírásokban foglaltak szerint téliesítő adalékszerekkel (pl. kötésgyorsítóval) keverhetők.
Az időjárásnak megfelelő falazóhabarcs alkalmazásáról minden esetben ez építkezésért felelős személynek kell dönteni és ezt az építési naplóban írásban rögzíteni kell.

Image

A falazás menete
A munkát a sarkokon illetve az ajtónyílásoktól indulva kezdjük meg. Tartsuk be a minimális 12,5 cm-es elemkötést. A javasolt fugaméret hagyományos falazóhabarcs esetén 8-10 mm, YTONG hőszigetelő falazóhabarcs esetén 5-6 mm, vékonyfugás habarcs esetén 3 mm. A falazóelemeket gumikalapáccsal ültessük helyükre a habarcságyban. A szerkezeti falak magasságát lehetőleg teljes sorok egész számú többszörösében határozzuk meg.

A nyílászárók szemöldökmagassága lehetőleg egész sor magasságába essen, a sormérettől eltérő magasságú ablakok esetén a méretkülönbséget a mellvéden – méretre szabott elemekkel – célszerű kiegyenlíteni. Tapasztalataink azt mutatják, hogy falazáskor a könyöklő alatti, teljes YTONG sor alatti első fugában 2 szálF8-as bordázott felületű (pl. B 60.50-es jelű) betonacélt ún. parapetvasalást kell készíteni. A vasakat az ablaknyílás oldalánál kb. 80-80 cm-es túlnyújtással kell elkészíteni. A túlnyújtás hossza a tehereloszlás szögét vegye figyelembe. Mivel a fugavastagság a legtöbb esetben lényegesen kevesebb, mint 8 mm, a betonacél szálakat horonyhúzóval be kell süllyeszteni a sor tetejébe.
A horony kihúzása után azt habarccsal ki kell tölteni, abba be kell ágyazni a betonacélt úgy, hogy a habarcs teljesen körülvegye. Azokon a helyeken, ahol a nyílás széle közelebb van a falsarokhoz mint 80 cm, a betonacélokat a falsarkon be kell fordítani. A parapet vasalás a terheletlen mellvédfal és a nyílás melletti falpillér terhelése miatt fellépő feszültségek, nyíróerők felvételére szolgál. Az elkészült falszerkezet tetején (falegyen) a födém szerelése előtt végezzünk ismét méretellenőrzést és szükség esetén falazó habarccsal állítsuk be a kívánt pontosságú födémfogadó szintet.

Pillérek építése
Az elemeket pillér építésekor pontosan a tervezett geometriának megfelelően kell elhelyezni.
A megengedett minimális méretű teherhordó (1500 cm2-es) falazott pillérnél kisebb keresztmetszetű pillér építészeti igénye esetén az YTONG Pu 20 és Pu 40 zsaluelemek illetve a Pfe furatos elem használatával rejtett, hőszigetelt vasbeton pillér is építhető. A rejtett bordát, vagy pillért a mellé csatlakozó falazott szerkezettel kétsoronként 2F6 B.38.24 bekötőpálcával lehet együttdolgoztatni. A pillérek falazásához használható az YTONG hőszigetelő és a vékonyfugás falazóhabarcs is. A pilléreket egy elemből is el lehet készíteni, vagy több elemből a falkötési szabályok szerint (12,5 cm-nél keskenyebb elemeket ne alkalmazzunk).

 

Értelmező szótár

 1. Pórusbeton falazóelem: olyan falazóelem, amely hidraulikus kötőanyagból pl. cementből, és/vagy mészből, továbbá finom, kovasavtartalmú anyagokból, pórusképző adalékokból és vízből készül.

 2. Névleges méret: egy falazóelem gyártásához meghatározott méret, melynek a tűrés-mezők figyelembevételével egyeznie kell a tényleges mérettel

 3. Tényleges méret: a falazóelemen mért méret.

 4. Normál falazóelem: olyan falazóelem, amelyet minden oldalon derékszögű lapok határolnak.

 5. Idomelem: olyan falazóelem, amelyet nem csak derékszögű lapok határolnak.

 6. Kiegészítő elem: meghatározott célra kialakított falazóelem.

 7. Illesztési rendszer: a falazóelemeken kialakított, egymáshoz illeszkedő kiugrások és visszaugrások, pI. horonyeresztékes rendszerek.

 8. Tanúsított érték: olyan számérték, amelyet a gyártó a mérési pontosság figyelembevételével és a gyártási eljárásra jellemző ingadozások keretén belül ad meg.

 9. Falazóhabarcs: egy vagy több szervetlen kötőanyag, töltőanyag, víz és adott esetben adalékanyagok és/vagy adalékszerek keveréke.

 10. Friss habarcs: teljesen összekevert, a falazáshoz felhasználható állapotban lévő habarcs.

 11. Tervezett habarcs: olyan habarcs, amelynek összetételét és előállítási módját a gyártó választja meg úgy, hogy meghatározott tulajdonságokat érjenek el (teljesítmény fogalom).

 12. Adott összetételű habarcs: előre meghatározott keverési arányok alapján összeállított habarcs, amelynek tulajdonságai az alkotórészek tulajdonságaiból vezethetők le (recept fogalom).

 13. Normál habarcs: olyan habarcs, amelyet 3 mm-nél vastagabb fugákban alkalmaznak, és csak normál adalékanyagot tartalmaz.

 14. Vékony rétegű habarcs: tervezett habarcs, amelyet egyenes illesztésnél 2 mm és 3 mm közötti fuga vastagságban alkalmaznak.

 15. Könnyített (hőszigetelő) falazóhabarcs: tervezett falazóhabarcs, amelynek a száraz, megszilárdult habarcs sűrűsége egy meghatározott érték alatt van.

 16. Szélsőséges környezeti hatásnak kitett falazat: olyan nem védett falazat vagy falazóelemek, amelyek vízzel telítődnek (csapó eső, talajvíz) és az éghajlati viszonyok következtében gyakori fagyási /olvadási ciklusnak vannak kitéve.

 17. Mérsékelt környezeti hatásnak kitett falazat: olyan falazat vagy falazóelemek, amelyek párának és fagyási /olvadási ciklusoknak vannak kitéve, de szélsőséges környezeti hatások nem érik.

 18. Passzív környezeti hatásnak kitett falazat: olyan falazat vagy falazóelemek, amelyeket nem terveznek nedvesség és fagy elviselésére.

 Flynet Internet+TV+Telefon Számítógép és notebook áruház 2015