Adatkezelési hozzájárulás tájékoztatás vásárlói adatbázisban történő rögzítés kapcsán

Jelen tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR rendelet) szerinti előzetes tájékoztatásnak minősül.

A Bau-Styl Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) Adatkezelési tájékoztatója jelen tájékoztató elválaszthatatlan részét képezi! A tájékoztató megtalálható a www.bau-styl.hu weboldalon vagy megtekinthető közvetlenül a https://www.bau-styl.hu/furdoszobaszalon/index.php/adatvedelem/

hivatkozáson keresztül!

Az adatkezelés célja(i):

  • Értékesítéshez kapcsolódó adatkezelés, úgy mint, ajánlatadás, megrendelések feldolgozása és számlázás

Az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése minden esetben az Érintett önkéntes hozzájárulásán, vagy szerződéses jogviszonyon alapul.

Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen a GDPR rendelettel és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel – összhangban kezeli.

Az Adatkezelő az Érintettektől gyűjtött adatokról nyilvántartást vezet.

Az adattárolás határideje az adatkezelés céljának megvalósulása, legfeljebb 5 év.

Az adatkezelés elektronikusan valósul meg.

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.